Skip to the content
Menu
Įvairiapusis moksleivių švietimas ir ugdymas Europos Sąjungos klausimais Lietuvoje: ką nuveikėme iki šiol ir ko reikia rytdienai?
2020 m. lapkričio 19 d. - 2020 m. lapkričio 19 d.
(Vilnius, Gedimino pr. 51, Vilnius 01109)

Renginiai


Įvairiapusis moksleivių švietimas ir ugdymas Europos Sąjungos klausimais Lietuvoje: ką nuveikėme iki šiol ir ko reikia rytdienai?

2020 m. lapkričio 19 d. - 2020 m. lapkričio 19 d.

   Ar aktuali Europos Sąjungos tematika šiandieniniame švietime ir ugdyme? Kaip galime prisidėti prie moksleivių kompetencijų, įgalinančių aktyviai ir sąmoningai veikti vietos ir tarptautinėje bendruomenėje formavimosi? Kokios skirtingų valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus veikėjų iniciatyvos ir bendradarbiavimo modeliai, efektyviausiai padėtų jaunimui suteikti reikalingų žinių apie ES piliečio teises ir pareigas, skatintų jų domėjimąsi ES klausimais ir prisidėtų prie Lietuvos piliečių europietiškos tapatybės stiprinimo?

   VšĮ „Europos namai“ pristatys šiemet parengtą studiją „ES temų dabartinėse ugdymo programose analizė ir rekomendacijos dėl ES temų įtraukimo į atnaujinamas ugdymo programas“, VšĮ „Nectarus“ supažindins su atnaujintu „Pažink Europą“ metodų rinkiniu. Antroje renginio dalyje kviečiame ekspertus dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje, pasidalinti savo patirtimi neformalaus ugdymo apie ES srityje, pasikeisti idėjomis dėl ateities iniciatyvų bei formalaus ir neformalaus ugdymo apie ES plėtojimo.

Vilnius