Skip to the content
Menu

Lietuvos ES politika

Europos Sąjungos reikalų koordinavimas

Užsienio reikalų ministerija atsakinga už horizontalų ES reikalų koordinavimą Lietuvoje: Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo koordinavimą, prižiūri proceso drausmę ir pozicijų kokybę. ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo darbus koordinuoja Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Tarpinstitucinis ES klausimų koordinavimas Lietuvoje vyksta keliais lygiais. Lietuvos Respublikos pozicijos ES Tarybos klausimais rengiamos ir derinamos Lietuvos Informacinėje integracijos į ES sistemoje (LINESIS). Lietuvos Respublikos pozicijos svarstomos Vyriausybės ES komisijos posėdyje (VESK) ir joms pritariama Vyriausybės pasitarime (prireikus posėdyje). ES reikalų koordinavimą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Vyriausybės nutarimai „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ bei „Dėl Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos sudarymo“. Vyriausybės ES komisijos posėdžiai vyksta kiekvieną antradienį.

 

Europos Sąjungos sektorinės politikos

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.