Skip to the content
Menu

Aktualijos

Prezidentas: ES ryžtas reikalingas dabar

2020 m. kovo 27 d. 15:10

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda nuotoliniu būdu organizuotoje Europos Vadovų Tarybos sesijoje pareiškė, kad ES turi stiprinti koordinacines pastangas, stabdant viruso plitimą ir užtikrinant piliečių sveikatos apsaugą.

ES žemės ūkio ministrai kartu ieško sprendimų, kaip padėti žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriams

2020 m. kovo 26 d. 17:22

Kovo 25 d. surengtoje vaizdo konferencijoje žemės ūkio ministras Andrius Palionis kartu su kitais ES žemės ūkio ministrais aptarė dėl COVID-19 vis sunkėjančią situaciją žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto sektoriuje bei ieškojo sprendimų, kurių reikėtų imtis ES mastu.

Lietuva dalyvauja trijuose EK vykdomuose pirkimuose

2020 m. kovo 26 d. 17:14

Lietuva yra pateikusi paraiškas dalyvauti trijuose Europos Komisijos (EK) inicijuotuose bendruose su kitomis šalimis pirkimuose, kurių metu bus perkamos asmens apsaugos priemonės, dirbtinių plaučių ventiliavimo aparatai ir laboratorijos reagentai bei diagnostikos priemonės. Tikimasi, kad sutartys su gamintojais bus pasirašytos balandžio mėnesį.

Europos Komisijos praktinės rekomendacijos, kaip užtikrinti nenutrūkstamą prekių judėjimą visoje ES

2020 m. kovo 25 d. 16:46

Europos Komisija, siekdama užtikrinti tolesnį ES masto tiekimo grandinių veikimą, valstybių narių prašo nurodyti visus atitinkamus transeuropiniam transporto tinklui (TEN-T) priklausančius vidaus sienų kirtimo punktus, kuriuose sieną būtų galima kirsti žaliaisiais koridoriais.

Euro grupėje aptarti tolesni veiksmai kovoje su COVID-19

2020 m. kovo 25 d. 16:39

Euro grupės posėdyje sutarta įvertinti papildomas priemones, atsižvelgiant į labai greitai besikeičiančią situaciją dėl COVID-19 plėtros bei keliamų ekonominių ir finansinių iššūkių. Pradedamos diskusijos dėl Europos stabilumo mechanizmo (ESM) panaudojimo modalumų bei laukiama naujojo Europos Komisijos (EK) pasiūlymo, sudarysiančio galimybę mobilizuoti papildomą finansavimą nedarbo draudimo schemoms.

ES Bendrųjų reikalų taryboje – sprendimai dėl plėtros ir pastangos aktyviau koordinuoti veiksmus kovai su COVID-19 pandemija

2020 m. kovo 25 d. 10:20

Kovo 24 dieną vaizdo konferencijos būdu užsienio reikalų viceministras Albinas Zananavičius dalyvavo neformaliame Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos (BRT) posėdyje, skirtame aptarti ES atsaką į COVID-19 pandemiją bei pritarti stojimo į Europos Sąjungą derybų pradžiai su Šiaurės Makedonija ir Albanija.

Patvirtinta Laikinoji tvarka projektų administravimui supaprastinti

2020 m. kovo 24 d. 16:52

ES fondų lėšų administravimo sistema, reaguodama į padėtį šalyje ir įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, spartina investicijų pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programą tempą.

ECOFIN sutarimas leis užtikrinti visą būtiną finansavimą kovoje su COVID-19

2020 m. kovo 24 d. 16:11

Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje sutarta maksimaliai išnaudoti Stabilumo ir augimo pakte numatytą lankstumą, atsižvelgiant į COVID-19 plėtros sukeltus ekonominius ir finansinius iššūkius. Tai leis valstybėms narėms užtikrinti labiausiai viruso paveiktų sričių – sveikatos apsaugos, verslo likvidumo ir nedarbo draudimo – finansavimą.

ES sprendimai padės aprūpinti šalis medicinos įranga

2020 m. kovo 24 d. 11:53

Europos Komisija pasiūlė sutelkti strateginės medicinos įrangos atsargų pasinaudojant „rescEU“ mechanizmu, kad su COVID-19 pandemija kovojančios ES šalys galėtų lengviau jos gauti. Ši įranga padės gydyti užkrėstus pacientus, apsaugoti gydytojus ir stabdyti užkrato plitimą.

L. Linkevičius: ES turi suvienyti pastangas sprendžiant ES piliečių repatriacijos iš trečiųjų šalių klausimą

2020 m. kovo 23 d. 20:02

Kovo 23 dieną užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius video konferencijos būdu dalyvavo neformalioje Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų taryboje, kurios pagrindinė tema – atsakas ir ES valstybių narių veiksmai COVID-19 pandemijos kontekste. Ministrai daugiausia dėmesio skyrė pagalbos ES piliečiams, negalintiems grįžti iš trečiųjų šalių, klausimui, aptarė būtinybę stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su koronaviruso COVID-19 pandemija.