Skip to the content
Menu

Praktikos ir stažuotės ES

Kasmet daugiau kaip 1200 jaunuolių turi galimybę pagilinti savo profesinius įgūdžius bei žinias apie ES ir tobulintis dalyvaudami ES stažuotojų programose. 3–5 mėnesių stažuotes jauniems universitetų absolventams rengia Europos Parlamentas, Taryba, Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas ir Europos ombudsmeno biuras. Visi stažuotojai turi turėti bakalauro diplomą; jiems skiriamos į žemesniosios administratorių kategorijos pareigūnų užduotis panašios užduotys. Stažuotojų atranką vykdo atskiros ES institucijos ir agentūros. Paraiškos paprastai teikiamos internetu, tačiau kartais reikalaujama ir popierinių paraiškos formų. Paprastai paraiškų teikimo laikotarpis būna nuo keturių iki devynių mėnesių prieš stažuotės pradžią, paraiškas reikia pateikti laiku.