Skip to the content
Menu

Įsidarbinimas ES institucijose

Įsidarbinimas tarptautinėse organizacijose ir ES institucijose

Šiuo metu tarptautinėse organizacijose dirba apie 700 lietuvių, iš kurių 90% dirba ES institucijose. Iš ES institucijose dirbančių lietuvių tik 2% užima vadovaujančius postus (Lietuva deleguoja 3% ekspertų). Siekiant efektyviau atstovauti Lietuvos interesams, būtina skatinti Lietuvos Respublikos piliečius dalyvauti konkursuose į pareigybes tarptautinėse ir ES institucijose ir įgyti tarptautinės darbo patirties, kurią vėliau panaudotų Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja asmenų įsidarbinimo ir delegavimo į tarptautines ir ES institucijas, civilines tarptautines operacijas ar misijas ir užsienio valstybių institucijas politikos formavimą ir įgyvendinimą (Užsienio reikalų ministerijos nuostatų 6.1.8. punktas).