Skip to the content
Menu

Duomenų apsauga

Mes rūpinamės, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi atsakingai.

Jūsų duomenis tvarkome (renkame, saugome, analizuojame ir atliekame kitus duomenų tvarkymo veiksmus), siekdami įgyvendinti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos nuostatų nuostatas (plačiau galite paskaityti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje nuostatuose).

Siekdami apsaugoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkomus fizinių ir juridinių asmenų duomenis, kitą LR užsienio reikalų ministerijoje tvarkomą informaciją, įgyvendiname organizacines ir technines duomenų saugumo priemones (plačiau galite paskaityti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos saugos nuostatuose).

Duomenų saugumo užtikrinimo procesą valdome, vadovaudamiesi tarptautiniu standartu ISO 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai". Išorės auditoriai įvertino LR užsienio reikalų ministerijos duomenų saugumo užtikrinimo procesą bei įgyvendintas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones ir patvirtino, kad LR užsienio reikalų ministerijos duomenų saugumo užtikrinimas atitinka standarto ISO 27001 reikalavimus.

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Tai tiesioginio taikymo dokumentas ir kiekvienas duomenų valdytojas privalėjo pasirūpinti, kad vidinės procedūros, taikomos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės bei kt. atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

Atsižvelgdami į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas, atnaujinome informaciją dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo (plačiau galite paskaityti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje nuostatuose).